"Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie, jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość".

Nasza oferta dotyczy kompleksowej organizacji pogrzebu. Usługi świadczone są w zakresie:

- przewozu zwłok (24h),
- wypłaty zasiłku pogrzebowego z ZUS,
- profesjonalnego przygotowanie ciała do ceremonii pogrzebowych,
- spopielania ciała zmarłej osoby (kremacja),
- ekshumacji

Wybierając usługi pogrzebowe naszej firmy, otrzymuje się ponadto:

- duży wybór trumien i urn,

Natomiast podczas ceremonii jaką jest pogrzeb, zapewnić możemy:

- wieńce, wiązanki kwiatów, kwiaty cięte,
- oprawę muzyczną trąbka, skrzypce

Oprócz usług wymienionych powyżej, gwarantujemy również:

- zajęcie się wszelkimi sprawami urzędowymi w USC i ZUS,
- cenę za pogrzeb nie przekraczająca otrzymanego zasiłku ZUS (trumny dostępne od 1000 zł),
- obsługę pogrzebu na każdego rodzaju cmentarzu (parafialnym, komunalnym) w Poznaniu.

Zasiłek pogrzebowy z ZUS.

Forma, w jakiej zostanie wypłacony zasiłek pogrzebowy ZUS zależy od spokrewnienia osoby zlecającej pogrzeb ze zmarłą osobą, jak również statutu prawnego osoby zmarłej.

W przypadku, gdy osoba zmarła była rencistą lub emerytem, a osoba zlecająca pogrzeb była z nią spokrewniona w pierwszej linii (jako współmałżonek, dziecko, brat bądź siostra), zasiłek wypłacić może nasz zakład pogrzebowy (odejmując od niego należność za usługi pogrzebowe).
Aby móc odebrać w takiej formie zasiłek pogrzebowy, należy do naszego zakładu dostarczyć: legitymację ZUS osoby zmarłej, akt zgonu oraz dowód osobisty osoby zlecającej usługi.

Jeżeli KRUS lub Wojskowe Biuro Emerytalne wypłacały emeryturę lub rentę osobie zmarłej, bądź też gdy osoba zmarła przekazywała swoje składki na ubezpieczenie społeczne do KRUS, osoba zlecająca organizację pogrzebu z powyższych placówek otrzyma zwrot poniesionych wydatków.


Przygotowanie zwłok

Na usługę profesjonalnego przygotowania ciała zmarłego do pogrzebu składać się może:

- pośmiertna toaleta – jest to szereg działań, mających na celu należyte przygotowanie zwłok do pochówku. Dotyczą one między innymi mycia, zabezpieczenia przed wyciekami, nakładania opatrunków oraz ubierania ciała zmarłej osoby.

- tanatokosmetyka – tutaj naszym zadaniem jest skorygowanie lub zatuszowanie zmian zewnętrznych, jakie pojawiły się na ciele zmarłej osoby (w trakcie ostatnich chwil życia czy też już po śmierci). Odbywać się to może między innymi poprzez odpowiedni makijaż, układanie włosów bądź malowanie ust i paznokci.

- tanatoplastyka – swoje zastosowanie ma w szczególności w sytuacji zgonów na skutek wypadków czy zabójstw. Zadaniem zabiegów tanatplastycznych jest rekonstrukcja ciała zmarłej osoby i przywrócenie mu jak najbardziej pierwotnego wyglądu i kształtu.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego zakładu osobiście (Poznań, ulica Cmentarna 20) lub też do kontaktu telefonicznego – 730 22 44 88


Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.pogrzebybanach.com.pl


Dom pogrzebowy BANACH

ul. Cmentarna 20
60-176 Poznań

tel: 730 22 44 88

email: eurogranit@onet.pl